Palvelut

  • Ympäristöterveyden ja -turvallisuuden konsultointi (EHS)
  • Ympäristöä koskeva due diligence (EDD)
  • Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
  • Ympäristö-, rakennus- ja maankäyttö- sekä vesilainsäädäntöön liittyvä konsultointi
  • Maaperän kunnostaminen
  • Maankäytön suunnittelu
  • Ympäristöselostusten (EPD) laadinta